13COUNTDOWN PARTIES

logo 3

Viet Xo Palace
15.000 audiences
Cung Việt Xô
15.000 người

logo 3

Giang Vo Exhibition center 20.000 audiences

Triển lãm Giảng Võ 20.000 người

logo 3

Cam Tu Manument 60.000 audiences

Tượng đài Cảm Tử 60.000 người

logo 11

Thien Quang Lake 350.000 audiences

Hồ Thiên Quang 350.000 người

logo 11

Dong Kinh Nghia Thuc Square 350.000 audiences

Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục 350.000 người

logo 11

Hang Day Stadium, Hanoi Viet Tiep Palace, Hai Phong 60.000 audiences

SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội Cung Việt Tiệp, Hải Phòng 60.000 người

2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2015
2016
2017
2018
2019
logo 11

Giang Vo Exhibition center 20.000 audiences

Triển lãm Giảng Võ 20.000 người

logo 3

Giang Vo Exhibition center 20.000 audiences

Triển lãm Giảng Võ 20.000 người

logo 3

Giang Vo Exhibition center 20.000 audiences

Triển lãm Giảng Võ 20.000 người

logo 3

Dong Kinh Nghia Thuc Square 150.000 audiences

Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục 150.000 người

logo 11

Ly Thai To Manument 400.000 audiences

Tượng đài Lý Thái Tổ 400.000 người

logo 11

Dong Kinh Nghia Thuc Square 350.000 audiences

Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục 350.000 người

img chart